Eén voor allen - Een hommage aan Gods vermogen (boek)

Gods liefde omvat niet alleen allen, maar is ook alles overwinnend! Alle eer gaat naar God Wiens kracht, wijsheid en bovenal Wiens allesomvattende liefde in het licht wordt gesteld. 

Bestel gratis (excl. verzendkosten)

 

Want de liefde van Christus dringt ons, 
daar wij tot het inzicht gekomen zijn, 
dat Eén voor allen gestorven is.

2Kor.5:14-15

 

 

 

Boek & bestanden op deze site worden gratis aangeboden (excl. verzendkosten) Gratis lectuur
 
 

Zo waarachtig als Ik leef, spreekt de Heer:
"Voor Mij zal alle knie zich buigen 
en alle tong zal God loven."

Rom.14:11