Eén voor allen

- Een hommage aan Gods vermogen 

Stel je voor: Je hebt - enerzijds - een Vader leren kennen Die Zijn schepselen zo liefheeft dat Hij, om Zijn liefde te bewijzen, Zijn Zoon voor hen heeft laten sterven aan een vloekhout, maar tegelijkertijd heb je - anderzijds - een Vader leren kennen Die Zijn schepselen, als ze geen geloof van Hem ontvangen (Fili 1:29), voor eeuwig verdoemt in altijddurende pijniging.
Deze tegenstrijdigheid laat je niet meer los en gaat je niet in de koude kleren zitten! Je schuift het van je af. Beter niet aan denken? Zeker is wel dat je er niet uitkomt want ‘voor eeuwig branden’?! Nee, dat zou je je ergste vijand nog niet toewensen… En als je dan aan je geliefden denkt!
We kunnen natuurlijk redeneren wat we willen, maar het staat als een paal boven water dat God kan, mag en uiteindelijk ook zál doen met Zijn schepselen wat Hij wil. Daarom is het van groot belang te achterhalen wat Zijn bedoeling is met de schepping, want dat is per slot van rekening het enige wat relevant is.

Lees een fragment Informatie


 

Want de liefde van Christus dringt ons, 
daar wij tot het inzicht gekomen zijn, 
dat Eén voor allen gestorven is.

2 Korintiërs 5 vers 14 en 1

 

 

Stichting Godsvermogen heeft als doelstelling: het verkondigen en verspreiden van het woord van de verzoening, zoals Paulus het verkondigde door openbaring van Christus Jezus. Om in de woorden van André Piet te spreken:"Een Nederlander denkt bij 'godsvermogen' aan een groot bedrag, Inge van Wijnen niet..."  Lees verder » 

 

 

Zo waarachtig als Ik leef, spreekt de Heer:
"Voor Mij zal alle knie zich buigen 
en alle tong zal God loven."

Romeinen 14 vers 11 

 

Uit: 'Brieven aan Anne'
Waarom heeft God de mensheid geschapen?
Hoeveel macht heeft de duivel?
Hoe komen mensen toch bij 'eeuwigheid'?
Waarover gaat het woord 'hel' in het nieuwe testament?
Hoe zit het met de tweede dood?
Wat is rechtvaardiging?

GRATIS!

Stichting Godsvermogen Mini E-Book 
Stichting Godsvermogen Bookazine


Passages:
Geliefd
Het innerlijk
Waardeoordeel
Vertrouwen
Ellendig mens
Van voorbijgaande aard
De les lezen
Goede bedoelingen
Samenwerken
Terecht

HighLight Weekposter

God heeft geen plan B

Gedeelde Vreugd is dubbele Vreugd!

HighLight Posters Facebook
Stichting Godsvermogen Facebook
Eén voor allen Facebook

Facebook Twitter High Light