Eén voor allen

- Een hommage aan Gods vermogen 

Stel je voor: Je hebt, enerzijds, een Vader leren kennen Die Zijn schepselen zo liefheeft dat Hij, om Zijn liefde te bewijzen, Zijn Zoon voor hen heeft laten sterven aan een vloekhout, maar… tegelijkertijd heb je, anderzijds, een Vader leren kennen Die Zijn schepselen, als ze geen geloof van Hem ontvangen (Fili 1:29), voor eeuwig verdoemt in altijddurende pijniging.
Deze tegenstrijdigheid laat je niet meer los en gaat je niet in de koude kleren zitten! Of je schuift het van je af… Beter niet aan denken? Zeker is wel dat je er niet uitkomt want ‘voor eeuwig branden’?! Nee, dat zou je je ergste vijand nog niet toewensen… En als je dan aan je geliefden denkt!

Wil jij een ware ontmoeting ervaren met Gods trouwe Vaderhart? 

Ik kan je uit persoonlijke ondervinding vertellen dat dit een ontmoeting is die je belevingswereld op ongekende geestelijke wijze verrijken zal!

Namens Stichting Godsvermogen,

Inge van Wijnen.

Lees een fragment Informatie
Want de liefde van Christus dringt ons, 
daar wij tot het inzicht gekomen zijn, 
dat Eén voor allen gestorven is.

2 Korintiërs 5 vers 14 en 15

 

Stichting Godsvermogen heeft als doelstelling: het verkondigen en verspreiden van het woord van de verzoening, zoals Paulus het verkondigde door openbaring van Christus Jezus. Om in de woorden van André Piet te spreken: "Een Nederlander denkt bij 'godsvermogen' aan een groot bedrag, Inge van Wijnen niet..." Lees verder »

 

HighLight Facebook
Stichting Godsvermogen Facebook
Woord Van Verzoening Facebook

Inspireren, aanzetten tot nadenken
& delen in het geloof!


Meer initiatieven Stichting Godsvermogen

GRATIS! Stichting Godsvermogen Mini E-Book 

Compilatie van het boek Eén voor allen geselecteerd op het onderwerp ‘lijden’. Lees verder »

April 2014 is mijn boek Eén voor allen uitgekomen bij uitgeverij Novapres en daar is de stichting uit voortgekomen... Lees verder »

GRATIS! De nalatenschap van mijn vader Ruud van 't Veer - de boeken Brieven aan Anne en Lijden en onderschikking - is een gift en mag ik u aanbieden namens de stichting (excl. verzendkosten) LECTUUR »

Zo waarachtig als Ik leef, spreekt de Heer:
"Voor Mij zal alle knie zich buigen
en alle tong zal God loven."

Romeinen 14 vers 11

Loop je tegen problemen aan in het leven en worstel je met geloofsvragen? 'TER SPRAKE' blogs »  

 

HighLight Posters

Zij zeiden dan tot Hem: Wat moeten wij doen, opdat wij de werken Gods mogen werken? Jezus antwoordde en zeide tot hen: Dit is het werk Gods: dat hij geloofd in Hem, die Hij gezonden heeft.

Gedeelde Vreugd is dubbele Vreugd!

Facebook Twitter High Light