GRATIS

GRATIS

Eén voor allen - Een hommage aan Gods vermogen (boek)

Is God vermogend Zijn Eigen wil waar te maken in Zijn schepping of hebben we te maken met een God Die feilbaar is?

Gods liefde omvat niet alleen allen, maar is ook alles overwinnend!

Bestel gratis (excl. verzendkosten)

 

Want de liefde van Christus dringt ons, 
daar wij tot het inzicht gekomen zijn, 
dat Eén voor allen gestorven is.

2 Korintiërs 5 vers 14 en 15

 

Alle boeken en digitale bestanden op deze site worden gratis aangeboden door Stichting Godsvermogen (zie: lectuur).


Stichting Godsvermogen Facebook

Eén voor allen Facebook
 

 

 

Zo waarachtig als Ik leef, spreekt de Heer:
"Voor Mij zal alle knie zich buigen 
en alle tong zal God loven."

 

Romeinen 14 vers 11