Eén voor allen - Een hommage aan Gods vermogen (boek)

Is God vermogend Zijn Eigen wil waar te maken in Zijn schepping of hebben we te maken met een God Die feilbaar is?

Gods liefde omvat niet alleen allen, maar is ook alles overwinnend! Alle eer gaat naar God Wiens kracht, wijsheid en bovenal Wiens allesomvattende liefde in het licht wordt gesteld. Veel oog voor persoonlijke beleving, vooral ook van moeite en lijden. 

Bestel gratis (excl. verzendkosten)

 

 

 

 

Want de liefde van Christus dringt ons, 
daar wij tot het inzicht gekomen zijn, 
dat Eén voor allen gestorven is.

2Kor.5:14-15

 

Alle boeken, brochures, bestanden en magazines op deze site worden gratis aangeboden (excl. verzendkosten) Gratis lectuur
 
 

Zo waarachtig als Ik leef, spreekt de Heer:
"Voor Mij zal alle knie zich buigen 
en alle tong zal God loven."

Rom.14:11