Eén voor allen - Een hommage aan Gods vermogen (boek)

Geestelijk denken zet God, Die liefde is en liefde doet, in het middelpunt; Zijn liefde omvat niet alleen allen, maar is ook alles overwinnend!
Het boek Eén voor allen gaat over de gave van ‘geestelijk positief denken’ waaraan een ontvangen vertrouwen in het vermogen van onze hemelse Vader ten grondslag ligt. Alle eer gaat naar God Wiens kracht, wijsheid en bovenal Wiens allesomvattende liefde in het licht wordt gesteld. De hemelse Vader, naar Wie iedere vaderlijke verwantschap in de hemelen en op aarde genoemd wordt, zal uiteindelijk alles in allen worden.

Bestel gratis (excl. verzendkosten)

 

Want de liefde van Christus dringt ons, 
daar wij tot het inzicht gekomen zijn, 
dat Eén voor allen gestorven is.

2 Kor.5:14-15

 

Boeken en bestanden op deze site worden gratis aangeboden (excl. verzendkosten) Gratis lectuur

Om het goede bericht aan kinderen en jong-volwassenen aan te reiken is er een nieuwe site www.genadeshop.nl Alle genade-artikelen wijzen naar God, Die liefde is. Hij zal van alle vijanden vrienden maken. (…) en door Hem alles - hetzij wat op de aarde is, hetzij wat in de hemelen is - tot Hem wederzijds te verzoenen, wanneer Hij door Hem vrede maakt door het bloed van Zijn kruis. Kol.1:20 

 

Zo waarachtig als Ik leef, spreekt de Heer:
"Voor Mij zal alle knie zich buigen 
en alle tong zal God loven."

Rom.14:11