Eén voor allen

- Een hommage aan Gods vermogen 

Is God vermogend Zijn Eigen wil waar te maken in Zijn schepping of hebben we te maken met een God Die feilbaar is?

Eén voor allen kenmerkt zich door diepe eerbied voor wat “er staat geschreven”, met een speciale antenne voor de boodschap van Paulus, de apostel van de natiën. Het maakt duidelijk dat Gods liefde niet alleen allen omvat maar ook alles overwinnend is.

Lees een fragment Informatie

 

 

 

Want de liefde van Christus dringt ons, 
daar wij tot het inzicht gekomen zijn, 
dat Eén voor allen gestorven is.

2 Korintiërs 5 vers 14 en 15

 

 

 

GRATIS!

Gods Vermogen Mini E-Book 

Geliefd
Het innerlijk
Waardeoordeel
Vertrouwen
Ellendig mens
Van voorbijgaande aard
De les lezen
Goede bedoelingen
Samenwerken
Terecht

Gods Vermogen Facebook
Eén voor allen Facebook 

 

 

Zo waarachtig als Ik leef, spreekt de Heer:
"Voor Mij zal alle knie zich buigen 
en alle tong zal God loven."

 

Romeinen 14 vers 11