Voor vragen of nadere informatie: 
ingevanwijnen@live.nl

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De privacywetgeving in de hele Europese Unie is vanaf die datum gelijk. Natuurlijk is uw privacy voor ons net zo belangrijk als voor u en gaan we zorgvuldig met uw gegevens om.

Stichting Godsvermogen biedt een dienst door het gratis aanbieden van lectuur die het woord van de verzoening (2Kor.5:18-19) onderschrijft. Door de aard van deze dienstverlening, het verzenden van bestellingen, heeft de stichting bepaalde gegevens van u. Het is voor ons belangrijk om ervoor te zorgen dat deze dienstverlening persoonlijk, eenvoudig en betrouwbaar is. Daarnaast informeren wij u graag persoonlijk, deze informatie kan bestaan uit nieuwsbrieven waarin nieuwe lectuur wordt aangeboden.

  • Stichting Godsvermogen is zorgvuldig met uw gegevens. U kunt erop rekenen dat uw gegevens bij ons veilig zijn.
  • Wij verkopen uw gegevens niet aan derden.
  • Wij informeren u over het gebruik van uw gegevens.
  • U bepaalt wat er met uw gegevens gebeurt. Wij respecteren de keuzes die u over uw privacy heeft gemaakt.

In de privacyverklaring (zie hiernaast) hebben wij voor u op een rij gezet hoe we omgaan met uw persoonsgegevens. U kunt hierin lezen welke gegevens wij van u verwerken en welke invloed u daar zelf op heeft.

 

PRIVACYVERKLARING, plaatsing 23 mei 2018

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens
Graag maken wij u er op attent dat Stichting Godsvermogen de persoonsgegevens die u verstrekt zal verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele dienst aan u te leveren. Wilt u de gratis artikelen, die u op deze site kunt bestellen, ontvangen, dan gebruikt de stichting uw gegevens om u nader in te lichten over de gang van zaken, om te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een levering dient te voldoen, om artikelen te kunnen leveren en werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, en om efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de dienstverlening die de stichting verricht. Daarnaast is het mogelijk dat u mail van de stichting ontvangt naar aanleiding van nieuwe leverbare artikelen die op www.godsvermogen.nl worden aangeboden.

U bent niet verplicht om Stichting Godsvermogen uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

Bewaarperiode persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden niet opgeslagen binnen de website van de stichting, maar op een externe ruimte. Indien u een bestelling bij Stichting Godsvermogen heeft aangevraagd, zullen wij uw gegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact verwijderen. Heeft u de stichting toestemming gegeven om u op de hoogte te houden van nieuwe artikelen? Dan zullen uw persoonsgegevens in ieder geval bewaard blijven voor de duur van zeven jaar na uw bestelling. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode zullen wij uw persoonsgegevens, indien gewenst, verwijderen. 

Uw rechten
U heeft het recht om Stichting Godsvermogen te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens. Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander. Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot: Inge van Wijnen, ingevanwijnen@live.nl