Vader, dank U wel!

Dankbaar
Alles op deze site is een hommage aan Gods vermogen en getuigt van hetgeen God aan het uitwerken is in Zijn schepping.
Ik wil de Vader van harte danken voor het feit dat Hij het mij gegeven heeft te kunnen schrijven.Want het komt alles van U, en van Uw hand hebben wij U gegeven.’ (1 Kronieken 29 vers 14) ‘(…) want God is het, die om Zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt.’ (Filippenzen 2 vers 13)
Mijn gedachten gaan uit naar mijn dierbare vader, Ruud van ’t Veer (7 oktober 1935 – 27 februari 2010), die mij op het pad van overweldigende genade is voorgegaan. 

In genade geschonken
Een schrijver is geestelijk gezien helemaal niets. 1 Korintiërs 1 vers 20 zegt (letterlijk): ‘Waar blijft de wijze? Waar de schrijver? Waar de redetwister van dit tijdperk? Heeft God niet de wijsheid van de wereld tot dwaasheid gemaakt?’ 
Het gaat niet om de intellectuele wijsheid van dit tijdperk, want God heeft de wijsheid van de wereld tot dwaasheid gemaakt. Maar waar gaat het dan wel om? ‘Wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de Geest uit God, opdat wij zouden waarnemen, wat ons door God in genade geschonken is. Hiervan spreken wij dan ook met woorden, die niet in menselijke wijsheid, maar in de Geest geleerd zijn (…)’ (1 Korintiërs 2 vers 12 en 13)

Roemen in de Heer
Het gaat om woorden die in de Geest geleerd zijn. Het is genade niet onszelf aan te bevelen maar in onze Heer te roemen. 'Maar die roemt, laat hem roemen in de Heer! Want niet die zichzelf aanbeveelt, die is wel-beproefd, maar wie de Heer aanbeveelt!' (2 Korintiërs 10 vers 17 en 18)
Het kan zijn dat deze site wat voor je is, precies zoals deze site ook niets voor jou kan zijn... en dat is goed. Het gaat om het feit dat God, Die de wasdom geeft, met Zijn alles overwinnende kracht van liefde handelend bezig is in Zijn schepping. 1 Korintiërs 3 vers 6 en 7: ‘Het is niet belangrijk wie plant of wie drenkt; alleen God is belangrijk, want Hij doet groeien.’

Gedeelde Vreugd is dubbele Vreugd
We zijn Steenrijk! Ik ben dankbaar voor de geestelijke vreugde die God, dwars door alles heen, in mijn hart heeft gelegd, en dat ik deze vreugde met andere mensen mag delen. Als er ook maar één schepsel is wat hier iets aan zou kunnen hebben, dan zou dat al een grote zegen zijn.

In Hem Die ons leven is, verbonden,

Inge van Wijnen.

Een voor allen

Gods Vaderliefde sluit geen enkel schepsel uit
en zal uiteindelijk ook geen enkel schepsel onbewogen laten!