God verzoent het al!

Want de gehele compleet-making heeft een welbehagen om in Hem te wonen, en door Hem alles - hetzij wat op de aarde is, hetzij wat in de hemelen is - tot Hem wederzijds te verzoenen, wanneer Hij door Hem vrede maakt door het bloed van Zijn kruis, Kol.1:19,20.