Nieuws

26 juni 2017

Dankbaar

dood te zijn voor de zonde en te leven voor God in Christus Jezus! Lees verder »

13 juni 2017

Dankbaar

In Eén Woord "fantastisch"! Lees verder »

5 juni 2017

Dankbaar

voor het besef dat kramp vanuit de mens is en kracht vanuit de God Lees verder »

3 juni 2017

Uitdelen

De Vader dankbaar voor een reactie als deze van een zus in de Heer Lees verder »

13 januari 2017

Wat is rechtvaardiging?

God heeft de onrechtvaardige daad van de mensheid om Zijn Zoon aan het kruis te nagelen gebruikt om de rechtvaardiging van diezelfde mensheid te bewerkstelligen, Romeinen 5:18b: zo komt het ook door één daad van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven. Lees verder »

23 december 2016

Kennis van goed en kwaad

Ik vind de Bijbel een heel bijzonder boek. Hoe meer je ervan begrijpt, hoe meer je versteld staat van de manier waarop het plan van God met de tijdperken en de mensheid in elkaar zit. Alleen blijft het 'waarom' van dit alles. Als je al de ellende ziet gebeuren in de wereld, waarom heeft de God van liefde ons mensen dan niet meteen in Zijn heerlijkheid gebracht? Lees verder »

14 december 2016

Genezing in de brieven van Paulus

Er is onderscheid in de brieven van Paulus uit zijn Handelingenperiode en de brieven die hij schreef tijdens zijn gevangenschap. Dit heeft alles te maken met het feit, dat hij als Jood in het begin van zijn roeping niet direct naar de heidenen (letterlijk: natiën) ging, maar eerst de synagogen bezocht om zijn broeders ervan te overtuigen dat Jezus de beloofde Messias was. Later ging hij naar de heidenen. Lees verder »

9 december 2016

Hoe zit het met de tweede dood?

Je had nog een vraag over de tweede dood, over wat er nu gebeurt als een gelovige doodgaat. Naar het paradijs, zoals Jezus tegen de misdadiger naast hem aan het kruis zei, of een soort onbewustzijn. Je vroeg je af hoe ik wist waarover ik schreef en nu we het toch over de dood hebben, kan ik hier gelijk nog wat dieper op ingaan. Lees verder »

3 december 2016

Waarover gaat het woord 'hel' in het nieuwe testament?

De Statenvertaling heeft het Griekse woord 'hadês' op bijna alle plaatsen met ‘hel’ vertaald. Ik denk, dat de doorgenomen teksten wel voldoende aantonen dat de woorden 'sheol' en 'hadês' niet gaan om een hel of een plek, waar wij naar toe zouden gaan als we sterven en daar een vorm van leven hebben. Lees verder »

25 november 2016

Hoe komen mensen toch bij 'eeuwigheid'?

De Jood kreeg ‘eeuwig leven’ als hij geloofde dat Jezus de beloofde Messias was. Geloofde hij dit niet, dan ging hij verloren voor ‘het tijdperk van het Koninkrijk’. Het heeft dus helemaal niets te maken met een eeuwig, altijddurend verblijf in een hel of zo. Het Grieks van de Bijbel heeft in ieder geval geen woord voor ‘eeuwigheid’, dus dat hebben de mensen ervan gemaakt. Lees verder »