Nieuws

5 oktober 2017

Geliefd

‘In je zwakheid roemen’ geeft niet zozeer ‘vreugde om de zwakheid’, maar: vreugde om wat God door die zwakheid heen aan het uitwerken is. Dit is geen menselijke vreugde. En laten we dat er ook alsjeblieft niet van maken, want velen zijn daarop vastgelopen. Lees verder »

5 oktober 2017

Het innerlijk

Als gelovigen hoeft ons niets menselijks vreemd te zijn, laat staan dat we al onze emoties en gevoelens om de een of andere reden zouden moeten bagatelliseren. We kunnen met onze belemmeringen bij God terecht omdat Hij ons juist in het toegeslotene Zijn wijsheid bekend wil maken. Lees verder »

5 oktober 2017

Waardeoordeel

God begrijpt onze belevingswereld – waarin allerlei emoties en gevoelens opspelen en om de voorrang strijden – door en door. Wanneer we dergelijke zaken leren uiten door ze in vrijmoedigheid voor God onder woorden te brengen, dan is dat het begin van onze innerlijke heling. Lees verder »

5 oktober 2017

Vertrouwen

Je vertrouwen op God te stellen is zeker niet ‘de gewoonste zaak van de wereld’. Nu is het uiteraard geweldig wanneer je je vertrouwen in een moeilijke situatie op God kunt stellen, maar dan wel vanuit de hartenkennis dat Híj dit in je innerlijk bewerkt heeft en dat Hem daarvoor dan ook de dank en de eer toekomen! Lees verder »

5 oktober 2017

Ellendig mens

Als je ook maar iets van de waarheid van Gods liefde gaat beamen en daarvan gaat getuigen in woord en daad, dan zal de tegenstander proberen deze van God ontvangen zekerheid onderuit te halen en dat is helemaal niet moeilijk voor hem. Hij hoeft je alleen maar te herinneren aan ‘je eigen falen’ door je met je neus boven op ‘je eigen hopeloosheid’ te drukken. Lees verder »

5 oktober 2017

Van voorbijgaande aard

Het feit ligt er dat het ‘leven’ dat wij onszelf proberen in te blazen slechts van voorbijgaande aard zal zijn. Wij kunnen het daarom, wat het geloof aangaat, maar beter aan Gods levensadem overlaten Zijn oude schepping nieuw te maken, omdat het ware leven dat Hij inblaast met Zijn Geest niet meer aan bederf onderhevig is en nooit meer voorbij zal gaan. Lees verder »

5 oktober 2017

De les lezen

Het ergste wat we kunnen doen is op de uitleving van geestelijke zaken vooruit lopen bij andere mensen, want wat heeft dat met liefde te maken?! We zouden ons dan beter kunnen afvragen hoe het eigenlijk met onze persoonlijke ‘geestelijke volwassenheid’ gesteld is! Verscheidenheid tussen mensen is het directe gevolg van de toedeling in genadegaven. Lees verder »

5 oktober 2017

Goede bedoelingen

Mensen kunnen het soms ‘o zo goed weten’ wanneer het om een ander gaat, zonder ook maar enige belangstelling te tonen voor datgene wat de desbetreffende persoon zelf beweegt. Laat staan dat er ook maar enige rekening wordt gehouden met de mogelijkheid dat deze ogenschijnlijk hulpbehoevende persoon misschien helemaal niet om dergelijke ‘hulp’ verlegen zit. Lees verder »

5 oktober 2017

Samenwerken

Laten we eerst helder stellen dat God er niet op uit is om op een menselijke wijze ‘iets goeds uit iets slechts te laten voortkomen’. Het gaat hier om 'samenwerken' en dat is heel wat anders. Hoe zouden wij bijvoorbeeld ooit kunnen begrijpen wat de zin zou zijn van al die ellende in de wereld? Wat voor ‘goeds’ kan daar nou menselijkerwijs uit voortkomen?! Lees verder »

5 oktober 2017

Terecht

Er is een rangorde van levendmaking ingesteld: Christus als eersteling, vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst en daarna moet eerst het plan van de aionen worden voltooid. Dat zal er uiteindelijk in resulteren dat God de ganse schepping die – niet vrijwillig, maar vanwege de Onderschikker – aan ijdelheid ondergeschikt is, vrij zal maken vanaf de slavernij van het verderf. Lees verder »