LECTUUR

De digitale bestanden op deze site worden gratis aangeboden. Stelt u prijs op een uitgave in boekvorm? Deze kan, zo mogelijk, gratis zijn (excl. verzendkosten), anders zal slechts de kostprijs van het boek gerekend worden.

Gratis Eén voor allen - Een hommage aan Gods vermogen (boek)

Is God vermogend Zijn Eigen wil waar te maken in Zijn schepping of hebben we te maken met een God Die feilbaar is? Eén voor allen kenmerkt zich door diepe eerbied voor wat “er staat geschreven”, met een speciale antenne voor de boodschap van Paulus, de apostel van de natiën. Het maakt duidelijk dat Gods liefde niet alleen allen omvat maar ook alles overwinnend is.

Meer informatie

Mededelingen voor reizigers (boek)

De ene reisbestemming biedt stof voor een moment van stille tijd, bijvoorbeeld om je dag mee te beginnen. Met de andere kun je een aantal dagen op reis. Steeds is de basis van alle reisbestemmingen: Gods Woord. Al lezend en overdenkend krijg je een beter zicht op wat er staat geschreven. Je wordt dus op de rails van Gods woord gezet.

Meer informatie

GRATIS Brieven aan Anne 1 - Alles op een rijtje (boek)

Ruud van ’t Veer kreeg een mailtje van zijn nichtje Anne (gefingeerde naam) met het verzoek haar geloofsvragen te beantwoorden, hetgeen resulteerde in een intensieve correspondentie via internet. Begrippen die aan de orde kwamen waren o.a. de grondlegging van de wereld; verzoening; dood; hel; de duivel; rechtvaardiging; uitverkiezing; de vrije wil; enz. De vraag naar deze briefwisseling groeide en steeds meer mensen drongen er bij hem op aan hiervan een boek te laten maken.

Meer informatie

GRATIS Brieven aan Anne 2 - Lijden en onderschikking (boek)

Na zijn eerste boek 'Brieven aan Anne' besloot Ruud van ’t Veer van zijn overige studies een tweede boek te laten maken. Hij maakte studies over o.a. het lijden en onderschikken, volgens hem de twee kernpunten waar de meeste gelovigen problemen mee hebben en op afhaken. Deze uitgave geeft weer hoe Ruud zijn geloof beleeft en in moeilijke tijden de kracht van Gods genade heeft ervaren.

Meer informatie

Brieven van de apostel Paulus in concordante vertaling (brochure)

Brochure met de brieven van de apostel Paulus aan de Galaten, Efeziërs, Filippenzen, Kolossenzen, de tweede brief aan Timotheus en de brief aan Filemon.

Meer informatie

GRATIS Gods vermogen mini boek (digitaal bestand)

Een compilatie uit 'Eén voor allen'

Het mini boek is een compilatie van het boek Eén voor allen, geselecteerd op het onderwerp ‘lijden’. De passages rekenen af met iedere vorm van menselijke pretentie of welk vermeend menselijk vermogen dan ook. Alle eer gaat naar God Wiens kracht, wijsheid en bovenal Wiens allesomvattende liefde in het licht wordt gesteld.

Meer informatie

GRATIS Brieven aan Anne 1 - Alles op een rijtje (digitaal bestand)

Ruud van ’t Veer kreeg een mailtje van zijn nichtje Anne (gefingeerde naam) met het verzoek haar geloofsvragen te beantwoorden, hetgeen resulteerde in een intensieve correspondentie via internet. Begrippen die aan de orde kwamen waren o.a. de grondlegging van de wereld; verzoening; dood; hel; de duivel; rechtvaardiging; uitverkiezing; de vrije wil; enz. De vraag naar deze briefwisseling groeide en steeds meer mensen drongen er bij hem op aan hiervan een boek te laten maken.

Meer informatie

GRATIS Brieven aan Anne 2 - Lijden en onderschikking (digitaal bestand)

Na zijn eerste boek 'Brieven aan Anne' besloot Ruud van ’t Veer van zijn overige studies een tweede boek te laten maken. Hij maakte studies over o.a. het lijden en onderschikken, volgens hem de twee kernpunten waar de meeste gelovigen problemen mee hebben en op afhaken. Deze uitgave geeft weer hoe Ruud zijn geloof beleeft en in moeilijke tijden de kracht van Gods genade heeft ervaren.

Meer informatie
Een voor allen

Gods Vaderliefde sluit geen enkel schepsel uit
en zal uiteindelijk ook geen enkel schepsel onbewogen laten!