GRATIS LECTUUR

Alle boeken, brochures, bestanden en magazines op deze site worden GRATIS aangeboden (exclusief verzendkosten).

Eén voor allen - Een hommage aan Gods vermogen (boek)

Is God vermogend Zijn Eigen wil waar te maken in Zijn schepping of hebben we te maken met een God Die feilbaar is? Gods liefde omvat niet alleen allen, maar is ook alles overwinnend! Alle eer gaat naar God Wiens kracht, wijsheid en bovenal Wiens allesomvattende liefde in het licht wordt gesteld.

Meer informatie

Brieven aan Anne - digitaal boekbestand

Briefwisseling naar aanleiding van een verzoek om geloofsvragen te beantwoorden. Begrippen die aan de orde komen zijn onder andere de grondlegging van de wereld, verzoening, dood, hel, de duivel, rechtvaardiging, uitverkiezing en de vrije wil.

Meer informatie

Lijden en onderschikking - digitaal boekbestand

Studies over lijden en onderschikken, twee kernpunten waar de meeste gelovigen problemen mee hebben en op afhaken. Hoe kunnen wij in moeilijke tijden de kracht van Gods genade ervaren?

Meer informatie
Een voor allen

Gods Vaderliefde sluit geen enkel schepsel uit
en zal uiteindelijk ook geen enkel schepsel onbewogen laten!