« Naar overzicht

De hele wapenrusting van God (brochure)

Wij hebben aanvallen van geestelijke vijanden te weerstaan. In die worsteling is de verdediging de beste strategie: het gaat erom te staan, te weerstaan. Ef.6:11-17 gaat over 'de wapenrusting'. Elk onderdeel representeert een deel van onze geestelijke verdediging: waarheid, gerechtigheid, vrede, geloof, redding en geest. Het heeft een leer- en wandelaspect. 

Dit is een uitgave van Stichting E-H depot. Wilt u deze gratis brochure bestellen?
Stuurt u dan een mailtje naar ingevanwijnen@live.nl 

Een voor allen

Gods Vaderliefde sluit geen enkel schepsel uit
en zal uiteindelijk ook geen enkel schepsel onbewogen laten!

Allen voor Een