« Naar overzicht

De rijke man en de arme Lazarus (brochure)

Gaat het in Luc.16:19-31 om een gelijkenis of een geschiedenis? Wij moeten dit Schriftgedeelte niet uit zijn verband halen, anders zou er tegenspraak bestaan in de Schrift over de toestand van de doden, zie Pred.9:5,10.

Dit is een uitgave van Stichting E-H depot. Wilt u deze gratis brochure bestellen?
Stuurt u dan een mailtje naar ingevanwijnen@live.nl 

Een voor allen

Gods Vaderliefde sluit geen enkel schepsel uit
en zal uiteindelijk ook geen enkel schepsel onbewogen laten!

Allen voor Een