« Naar overzicht

Gratis Eén voor allen - Een hommage aan Gods vermogen (boek)

  • Zal Gods liefde bij machte zijn zelfs de grootste zondaar tot berouw te brengen?
  • Zal God uiteindelijk alle doelmissers redden uit het volmachtsgebied van de duisternis en overzetten in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde?
  • Zal de hemelse Vader alle slaven van het verderf vrijmaken, om hen tot overweldigende heerlijkheid te brengen?
  • Zal God het al tot erkenning van de waarheid brengen?
  • Zal alle vijandschap overwonnen worden en zal de laatste vijand – de dood – buiten werking worden gesteld?
  • Zal de hemelse Vader, naar Wie iedere vaderlijke verwantschap in de hemelen en op aarde genoemd wordt, uiteindelijk alles in allen worden?

Is God vermogend Zijn Eigen wil waar te maken in Zijn schepping
of hebben we te maken met een God Die feilbaar is?

Geestelijk denken zet God, Die liefde is en liefde doet, in het middelpunt. De liefde ligt niet in het feit dat wij God liefhebben, maar in het feit dat Hij ons liefheeft. Door Eén voor allen te geven heeft God Zelf ‘dé Daad bij Zijn Woord’ gevoegd!

‘Want de liefde van Christus dringt ons,
daar wij tot het inzicht gekomen zijn,
dat Eén voor allen gestorven is.’

2 Korintiërs 5 vers 14 en 15Ik stel geen belang in aanbevelingen van mensen, zie roemen in de Heer. Er volgen enkele reacties op het boek om andere mensen, zo God het wil, aan te spreken:

Arjen Spanjer, hoofdredacteur Novapres: “Het boek Eén voor allen laat je eens goed naar jezelf kijken. Wat is genade? Onverdiend! Je kunt er echt HELEMAAL NIETS voor doen. Je ontvangt het.”

André Piet, Goedbericht.nl : "Inge heeft veel oog voor persoonlijke beleving, vooral ook van moeite en lijden. Ik hoop van harte dat dit boek velen mag bereiken en vooral harten mag aanraken."

Wim Janse, Het Beste Nieuws : "Er is een boek over de verzoening van het al en Gods grote plan van redding, waarvan ik denk dat u het echt moet lezen. Geen hoogdravende taal, gewoon goed leesbaar."

“Op de een of andere manier kregen, bij het lezen van dit boek, veel Bijbelteksten een enorme impact bij mij. Teksten die ik al heel vaak gelezen had drongen nu pas écht door tot mijn hart.” (Anoniem)

“Dit boek heeft mij meer inzicht gegeven in het machtige plan dat mijn hemelse Vader heeft met Zijn schepping, en ook met mijn persoonlijk leven. Daar ben ik Hem dankbaar voor.” (Anoniem)

“Mooi boek, haalt de ‘duistere kant’ van het ‘traditionele denken’ goed onderuit.” – Hans Nijntjes

“Het lezen van dit boek gaf nieuwe inzichten en had voor mij persoonlijk een bevrijdende uitwerking, echt levens veranderend. Ik leer nu te ont-moeten en heb daardoor veelvuldige ontmoetingen met God.” – Marjoke Looij-Heuvelman 

Eén voor allen Facebook


Productinformatie

Auteur: Inge van Wijnen
Taal: Nederlands
Uitgeverij: Novapres
Bindwijze: Luxe Paperback
Afmetingen: 38 (D) × 230 (H) × 150 (BR) mm
Pagina’s: 421
Gewicht: 730 gram
ISBN: 9789063186128

In totaal telt het boek 14 hoofdstukken, te weten:

HOOFDSTUK 1 GOD VERHOEDE HET! (Matteüs 16 vers 22 en 23)
HOOFDSTUK 2 NOG VOOR DE HAAN KRAAIT (Johannes 13 vers 38)
HOOFDSTUK 3 GEPERFECTIONEERD IN DE LIEFDE (1 Johannes 4 vers 18 en 19)
HOOFDSTUK 4 NIET DAT WIJ GOD LIEFHEBBEN (1 Johannes 4 vers 10)
HOOFDSTUK 5 KOM VAN DAT KRUIS AF! (Matteüs 27 vers 39-44)
HOOFDSTUK 6 WIE DENKT U DAT U BENT? (1 Korintiërs 4 vers 7)
HOOFDSTUK 7 WIE IN WIJSHEID WANDELT (Spreuken 28 vers 26)
HOOFDSTUK 8 NIET AAN DE MENS (Jeremia 10 vers 23)
HOOFDSTUK 9 HET KOMT ALLES VAN U (1 Kronieken 29 vers 14)
HOOFDSTUK 10 EÉN VOOR ALLEN (2 Korintiërs 5 vers 14 en 15)
HOOFDSTUK 11 VOLGENS ZIJN VOORNEMEN (Romeinen 8 vers 28 en 29)
HOOFDSTUK 12 OF GEEFT GOD HET NIET? (2 Timoteüs 2 vers 25 en 26)
HOOFDSTUK 13 GELIJK GIJ MIJ LIEFHEBT (Johannes 17 vers 22 en 23)
HOOFDSTUK 14 HET WOORD VAN DE VERZOENING (2 Korintiërs 5 vers 18 en 19)

Het fragment bevat een deel van hoofdstuk 8