« Naar overzicht

Eén voor allen bookazine (klein tijdschrift formaat)

Een compilatie uit 'Eén voor allen'

Gods liefde omvat niet alleen allen, maar is ook alles overwinnend! De passages rekenen af met iedere vorm van menselijke pretentie of welk vermeend menselijk vermogen dan ook. Alle eer gaat naar God Wiens kracht, wijsheid en bovenal Wiens allesomvattende liefde in het licht wordt gesteld. Veel oog voor persoonlijke beleving, vooral ook van moeite en lijden. 

Wilt u dit gratis bookazine bestellen?
Stuurt u dan even een mailtje naar ingevanwijnen@live.nl (meerdere of verschillende artikelen tegelijk bestellen kan ook).
Tijdelijk geen verzendkosten.

Nadere informatie volgt per e-mail.

Een voor allen

Gods Vaderliefde sluit geen enkel schepsel uit
en zal uiteindelijk ook geen enkel schepsel onbewogen laten!

Allen voor Een