« Naar overzicht

GRATIS Gods vermogen mini boek (digitaal bestand)

Een compilatie uit 'Eén voor allen'

Oog voor persoonlijke beleving, moeite en lijden

Het mini boek is een compilatie van het boek Eén voor allen geselecteerd op het onderwerp ‘lijden’. De passages rekenen af met iedere vorm van menselijke pretentie of welk vermeend menselijk vermogen dan ook. Alle eer gaat naar God Wiens kracht, wijsheid en bovenal Wiens allesomvattende liefde in het licht wordt gesteld.

Een voor allen

Gods Vaderliefde sluit geen enkel schepsel uit
en zal uiteindelijk ook geen enkel schepsel onbewogen laten!

Allen voor Een