« Naar overzicht

Is alles Gods plan? (brochure)

W. Prolingheuer, vertaling: R. Buurveld, herziening: A. E. Dekker, A. van der wal

Is Gods Woord slechts een 'papier van goede wil', waarvan de verwezenlijking aan niet te bepalen invloeden onderhevig is? Of onderscheidt Hij Zich fundamenteel van ons mensen? Ik immers ben God, en er is geen ander, God, en niemand is aan Mij gelijk; Ik, Die van den beginne de afloop verkondig ... Ik heb het ontworpen, Ik breng het ook tot uitvoering'. Jes.46:9-11.

Dit is een uitgave van Stichting E-H depot. Wilt u deze gratis brochure bestellen?
Stuurt u dan even een mailtje naar ingevanwijnen@live.nl (meerdere of verschillende artikelen tegelijk bestellen kan ook).
Tijdelijk geen verzendkosten.

Nadere informatie volgt per e-mail.

Een voor allen

Gods Vaderliefde sluit geen enkel schepsel uit
en zal uiteindelijk ook geen enkel schepsel onbewogen laten!

Allen voor Een